Avaleht Seisukohad VIDEO. Ebavõrdne kohtlemine tööl – mis põhjustab soolist palgalõhet?

VIDEO. Ebavõrdne kohtlemine tööl – mis põhjustab soolist palgalõhet?

Praeguse Riigikogu liikme ja endise soolise võrdõiguslikkuse voliniku Liisa Pakosta sõnul on soolise palgalõhe suurimaks põhjuseks hoolduskoormuse erinev jagunemine.
„Vahe hakkab jooksma sealt, kui koju jääb lapsega naine, kes on vahel päris pikka aega kodus ja siis sünnib veel teinegi laps. Siis võivad tekkida probleemid lasteaiakoha saamisega, kuid samal ajal küsib juba tööandja, millal naine tööle tuleb. Kõik need asjad kokku annavad selle, et naine on tööturul palju nõrgemas olukorras. Ta ei ole kuidagi kehvem ega vähem väärtustatud, aga see tuleb selgelt hoolduskoormuse vahest,“ sõnas Pakosta.
Pakosta sõnul ei teki võrdset kohtlemist nii, kui kohelda kõiki täpselt ühtemoodi.
„Väikeste laste vanemaid tuleb kohelda teistmoodi. Neile tuleb luua võimalused, et nad saaksid töö- ja pereelu ühildada ja alles selle tulemusena tekib võrdne kohtlemine,“ sõnas Pakosta.
Kahjuks Eestis hetkel need võimalused puuduvad.
„Tihtipeale pole lasteaiakohad piisavalt hästi kättesaadavad. Tööandja ei tohiks vaadata sellele viltu, kui näiteks õpetajate streigi käigus peab lapsevanem töölt varem ära minema. See on lapsega seotud kohustus, mida nii ema kui ka isa peavad isiklikult täitma ning sellega ei tohi kaasneda ei palgalangust. Igal lapsevanemal on õigus oma vajadustest tööandjale teada anda ja tööandja peab nendega ka arvestama,“ lisas Pakosta.

pealinn.ee 22.01.2024 https://pealinn.ee/2024/01/22/ebavordne-kohtlemine-tool-mis-pohjustab-soolist-palgalohet/