Avaleht CV

CV

Eesti 200 fraktsioon
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, Õiguskomisjon
i liige

Haridus: Õigusteadus, magistrikraad

Ajalugu ja etnoloogia, magistrikraad

Liisa Pakosta Portree

Maailmavaade

Eestimeelsus

Eestit on ainult üks. Ainult meie hoiame ja arendame eesti keelt, eesti kultuuri ja Eestimaad. Eesti eest ei seisa keegi teine peale meie endi. Meie väikese riigi saatus on meie endi kätes.

Liberaalsus

Inimõiguste kaitse ja kõikide inimeste võrdsed võimalused on mulle väga töhtsad. Ma usun vabaduse headusesse ja olen kindel, et diktatuurid ja autokraatiat on jäledad, inimvaenulikud ja kahjulikud.

Uuendusmeelsus

Eesti on tugev ja Eesti inimesed on jõukad ja terved siis, kui me oleme avatud paraja kriitikameelega, aga siiski avatud parimale, mis ilma peal ja siinsamas Eestis on välja mõeldud. Terve talupojamõistus ja kokkuhoidlikkus on uuendusmeelsuse lahutamatud vennad.

Euroopa Liit ja NATO

Meie vabaduse ja iseseisvuse kaitseks on meil vaja kuuluda tugevasse Euroopa Liitu ja kaitseks hästi valmistunud NATO liikmesriikide peresse.


Liisa Pakosta CV

Kokkuvõte

Edukas muudatuste juhtija. Mitmekülgne ja edukas Eesti huvide eest seismise rahvusvaheline kogemus. Terviklik mõtlemine, hea esinemisoskus, loomingulisus, keelteoskus ja edulood keeruliste olukordade lahendamisest. Rikastav avaliku- ja erasektori töökogemus eestvedajana ning välissuhtluseks kasulik haridustaust. Tugev sisu: inimõigused ja rahvusvaheline õigus, haridus, teadus, ehitus ja planeerimine, e-valitsemine, teenuste digitaliseerimine, keskkonnakaitse, rahvustevahelised suhted, kultuur, sport, turvalisus, tervishoid, demograafia.

Töökogemus

Riigikogu XV koosseisu liige

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik — 2015-2022

Volinikuna 2020. aastal teiseks ametiajaks tagasi valitud, riigiasutuse ja valdkonna juhtimine. Töö põhiõiguste kaitsel leidis mitiu korda tunnustamist ka rahvusvaheliselt erinevate nominatsioonidega ja sagedaste esinema kutsumistena erinevatesse riikidesse. Välisministeeriumiga koostöös Eesti esindamine Equal Rights Coalition’is (valitsustevaheline globaalne koostööorgan). Väga head teadmised inimõigustest rahvusvahelisel tasandil, sh majandus- ja sotsiaalarenguga seonduvalt. Rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus. Aktuaalsete välispoliitiliste teemadega kursisolek oli töö üks osa. Kuulusin ka riigi kesksesse ühtekuuluvuspoliitika fondide seirekomisjoni.

2022. aastal töötasin lühikest aega ka Muinsuskaitseameti peadirektorina (peamiselt ehitusvaldkonna ja keskkonna kestlikkusega tegelev riigiamet), kust lahkusin valdkonna arengu huvides omal soovil, kuna kandideerimisel parimaks tunnistatud muudatuste kava rakendamisele ma piisavalt toetust ei leidnud.

Eesti Kunstiakadeemia teadus- ja arendusosakonna juhataja — 2015

Ülikooli uue arengukava ja uue hoone rahastusprojekti edukas koostamine. Rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine, sh üle Atlandi.

Riigikogu liige — 2009-2015

XI ja XII koosseis. Euroopa Liidu asjade komisjoni liige, sotsiaalkomisjoni liige, korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimees, kultuurikomisjoni liige. OSCE PA liige, ENPA Eesti delegatsiooni juht ja liige. Väga laialdane välissuhtlemise kogemus, sh koostöös Välisministeeriumi ja presidendi kantseleiga. Väga hea ülevaade Eesti ühiskonnast ja valitsemiskorraldusest.

Planeerimisosakonna juhataja, Siseministeerium — 2008-2009

Ruumilise planeerimise juhtimine, sh keskkonnakaitse ja majanduslike ning sotsiaalsete mõjudega arvestamine ruumilise arengu juures. Riigi üldplaneeringu koostamine, õigusaktide muutmine. Eesti huvide esindamine EL tasemel võrgustumise ruumiotsustes (teed, trassid, sadamad, lennujaamad jmt).

Juhatuse liige, autor ning produtsent  — 2002-2008

Juhtiv ja loominguline töö erasektoris, sh rahvusvahelises. Soome Otava kirjastuste tütarettevõtte juhtimine ja edukas müük, teleseriaalide autor ja produtsent (MuinasTeeVee valiti aasta parimaks uustulnukaks, Ellujäämise kunst, Inimeseloomake). Ajakirja “Tehnikamaailm. Kodu & Ehitus” peatoimetaja. Eesti Kunstiakadeemia projektijuht (õppekeskkonna arendus).

Abilinnapea, direktor, juhataja — 1995-2001

Vastutusvaldkond Eesti suurima tööandja juures 1/3 ulatuses eelarvest, eelnevalt erinevate linna üksuste ja ameti juhtimine. Kohaliku omavalitsus tasandil lai välissuhtlemise kogemus. Kanadas strateegilise planeerimise koolitusmooduli läbimine.

Haridus

  • Tartu Ülikool, õigusteaduskond — doktoriõppes al. 2022.
  • Tallinna Ülikool, õigusteaduskond — magistrikraad 2021, sealhulgas ingliskeelne õpe rahvusvahelisest õigusest, organisatsioonidest, kohtutest, rahvusvaheline harjutuskohus.
  • Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond — magistrikraadiga võrdsustatud 6-aastane nominaalõpe ajalugu + antropoloogia + pedagoogika 1993, sh vahetusüliõpilasena õpe Stockholmi Ülikoolis.

Oskused

Keeleoskus: eesti keel emakeelena, inglise keel C1, rootsi keel C1, prantsuse keel B1, vene keel B2, saksa keel B1 (lugemine B2).

Väga hea esinemis- ja läbirääkimiste oskus. Väga hea kirjalik väljendusoskus. Diplomaatilise suhtlemise ja kirjavahetuse kogemus.

Kogenud ja loominguline protsesside kujundaja ja läbiviija. Strateegiline mõtlemine ja oskus näha mitu käiku ette. Koostöösuhete looja, võrgustike ülesehitaja. Valmisolek muudatuste läbiviimiseks, innovatiivsus, aktiivne suhtleja.

Karastunud Eesti huvide eest seisja rahvusvahelisel tasandil, ent loomu poolest uudishimulik pidevalt üha uusi teadmisi omandama. 

Väga head teadmised erinevatest kultuuridest ja poliitikatest ning poliitikakujundamisest rahvusvahelisel tasandil. Laialdane teadmiste pagas julgeolekust, majandusest, turvalisusest, sotsiaalküsimusest, keskkonnaküsimustest, kultuuridevahelistest erinevustest, põhiõigustest ning rahvusvahelistest suhetest.

Optimistlik ja helge ellusuhtumine, väga hea stressitaluvus, tervislikud eluviisid, tasakaalukas, ratsionaalne ja rahulik meel.

Vastan riigisaladusele juurdepääsu loa andmise tingimustele.


Elulugu fotod

Leht on täiendamisel.

Elulugu (PDF): EST ENG RUS FI FR

Portree foto: PNG JPG