Avaleht Seisukohad Torm pole veeklaasis: EKRE saadikud ei kaaperdanud parlamenti ühe kirjaga

Torm pole veeklaasis: EKRE saadikud ei kaaperdanud parlamenti ühe kirjaga

Torm pole veeklaasis (vaata lehelugu allpool), riigikogu ei õnnestanud ka valeväidetega kaaperdada, aga paanika kütmine on globaalselt organiseeritud äärmuserakondade poolt. Lühidalt on nii, et mitmest kriisist ehmunud osasid inimesi saab lihtsasti hirmutada mingi müstilise “VHO sõjaväega”, kes “tuleb inimesi vägisi süstima”. Mis on muidugi täielik jamps. Igas riigis on inimesi, kes kardavad süste, arste, pandeemiaid ja usuvad, et lennukitelt tuleva valge jutiga meid mürgitatakse tulnukate/valitsuste/trepikojanaabrite poolt (tegelikult on lennuki taga valge jutt mõnikord seetõttu, et lennukis põleb kütus, mille heitgaasides on tahmaosakesed ja nende pinnale kondenseerub veeaur, mis kõrgel külmas seejärel jäätub ja nii tekivad joonpilved). Selliste hirmunud inimeste hääled on niiöelda ripakil ja no äärmuserakonnad siis enda taha neid koguvad – puhas poliittehnoloogia, ei muud. Parasjagu on kaunikesti globaalselt üles klopitud hirmutamine mingist Maailma Terviseorganisatsiooni vandenõust, mis võtvat riikidelt suveräänsuse. No ei võta, oma tervishoiukorralduse üle otsustame ikka meie ise, nii ka edaspidi.

Faktid:

  • Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (edaspidi ELAK) 4. märtsi 2022. a. otsusega toetati Vabariigi Valitsuse seisukohti anda Euroopa Komisjonile mandaat pidada Euroopa Liidu nimel pandeemialeppe osas läbirääkimisi. See oli riigikogu eelmises koosseisus, aga otsus kehtib.
  • ELAK, kellel on Riigikogus Euroopa Liidu asjades otsustav roll, ei ole otsust alustada läbirääkimisi muutnud. Seda pole ka keegi taotlenudki.
  • Eesti liitumiseks tulevase pandeemialeppega on vajalik leppe ratifitseerimine Riigikogu täiskogus. See tähendab, et leppe enda üle otsustamine seisab riigikogul veel ees.
  • WHO-le ei saa ühegi rahvusvahelise dokumendiga anda pädevust ja õigust teha otsuseid suveräänsete riikide eest.
  • Üheski pandeemiatele reageerimist puudutavas rahvusvahelises dokumendis ei ole ette nähtud ega kavandata sunnimeetmete rakendamist mitte millekski, seega ka mitte vaktsineerimiseks 🙂.png.
  • Inimõiguste austamine on nii tulevase rahvusvahelise pandeemialeppe kui rahvusvaheliste tervise-eeskirjade üldpõhimõte ja selles osas muudatusi keegi ei kavanda.
  • 1. detsembri tähtaeg, mille üle nüüd möllamine käis, on seotud 2022. aastal vastu võetud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR) rakendussätete muutmisega, millega lühendati jõustumise tähtaegasid, vastuväiteid ja reservatsioone. Eestil ei ole põhjust olla lühemate tähtaegade vastu, kuna toetame eesmärki, et eeskirjade muutmise protsess oleks edaspidi paindlikum ja kiirem. Maakeeli tähendab see seda, et WHO võib küll meie arvates anda oma soovitusi kiiremini.
  • Riigikogu kirjavahetus Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektoriga nägi välja nii. Alustuseks mõned EKRE ja Keskerakonna liikmed ja Grünthal, 11 meie riigikogu liiget Nemad saatsid peadirektorile kirja, kus nad väitsid, et Riigikogu otsus läbirääkimis alustada ei kehtivat. No mis on otsene vale. Seepeale hakati Eesti käest viisakalt küsima teiste riikide poolt, et kas te olete peast soojad või mis (no diplomaatilisemalt väljendudes muidugi).
  • Tuli vastata, et ei, me ei ole lolliks läinud, vaid levitatakse valeinfot riigikogu blanketil. Ma saatsin ELAK-i esimehena 28. novembril Maailma Terviseorganisatsioonile kirja, kus panin faktid ritta. Et üheteistkümne saadiku kiri peegeldab nende isiklikku arvamust ning ei ole kuidagi Eesti riigi ametlik positsioon. Eesti ei ole pandeemialeppe läbirääkimistele vastu. ELAK ei ratifitseeri rahvusvahelisi leppeid, vaid seda teeb Riigikogu täiskogu. ELAK-i 4. märtsi 2022. a. otsusega toetati Vabariigi Valitsuse seisukohti anda Euroopa Komisjonile mandaat pidada Euroopa Liidu nimel pandeemialeppe osas läbirääkimisi. ELAK annab seisukohad riigikogu nimel. ELAK ei ole otsust alustada läbirääkimisi muutnud. Eesti liitumiseks tulevase pandeemialeppega on vajalik leppe ratifitseerimine Riigikogu täiskogus. Selline lugu siis. Mul on muidugi kahju inimstest, kes on päriselt närvi aetud – olen vastanud mitu päeva järjest, et jutud mingite “VHO sõdurite” saabumisest on vale, kedagi vägisi vaktsineerima ei hakata ja see ei saakski olla võimalik.
  • Miks Eesti on toetanud pandeemialeppe läbirääkimisi? Sest koroonakriisist õpiti, et riikide vahel infovahetus peab kiiremini ja usalduslikumalt käima, see päästab inimeste elusid ja tervist. Kuidas täpsemalt – Iga riik vastuab ise oma tervishoiu asjade eest. Üheski pandeemiatele reageerimist puudutavas rahvusvahelises dokumendis ei ole ette nähtud ega absoluutselt ei kavandata sunnimeetmete rakendamist. Kogemuste põhjal uuendatud pandeemialeppega liitumise korral võtab riik endale kohustuse ise arendada pandeemia ennetamise, valmisoleku ja reageerimise võimekusi, võtta vastu valdkonna toimimiseks vajalikud arengukavad ja õigusaktid, tagada vajalikud inimressursid ja rahalised vahendid, esitada perioodiliselt aruandeid, teha koostööd teiste osalisriikidega jne. Oluline on tugevdada riikide vahelist vastastikust usaldust, seetõttu on rõhuasetus stiimulite loomisel ja vastastikusel koostööl, mitte kuskilt otsast karistusmeetmetel. Eesmärgiks on eelkõige toetada ja aidata järgi madalama ja keskmise sissetulekuga riike. Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatustega soovitakse parandada riikidevahelist infovahetust ja ohtudest teavitamist, et oleks võimalik neile kiiremini reageerida.

Kes siiamaani jaksas lugeda, siis kirsiks tordil minu kirja tekst:

Honourable Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,

On behalf of the European Union Affairs Committee of the Estonian national parliament Riigikogu, I need to rebut the information contained in the letter sent to you by eleven members of the Riigikogu (22.11.2023 No 3-8/23-156/1). Regretfully, the letter, which is simply reflecting the opinion of individual members of the parliament, gives the impression that it was sent on behalf of a parliamentary committee or the parliament itself.

I hereby confirm that the Republic of Estonia has no objections to the negotiations on the international agreement on pandemic prevention, preparedness and response, nor on the negotiations on the complementary amendments to the International Health Regulations (IHR, 2005).

According to the Riigikogu Rules of Procedure and Internal Rules Act, the European Union Affairs Committee of the Riigikogu is a standing committee that holds the decision-making role in the European Union matters in the Riigikogu. The European Union Affairs Committee, in cooperation with other standing committees, gives the mandate on behalf of the Riigikogu concerning European Union draft legislation, and the Government of the Republic is obliged to abide by the position of the Riigikogu (RKKTS § 1524 (2) and (3) ).

I deem it necessary to emphasise that the resolution of 4 March 2022 of the European Union Affairs Committee of the Riigikogu decided to support the positions of the Government of the Republic, in accordance with the opinion of the Social Affairs Committee, which authorised the European Commission to negotiate on behalf of the European Union on the international agreement on pandemic prevention, preparedness and response, as well as on the complementary amendments to the International Health Regulations. The committee also decided to support the position of improving the sustainability of WHO’s financing.

According to Article 121 of the Constitution of the Republic of Estonia, treaties of the Republic of Estonia are ratified and denounced by the 101-member Parliament the Riigikogu. However, the European Union Affairs Committee authorised the negotiation of the European Commission on behalf of the European Union on the international agreement on pandemic prevention, preparedness and response, not the ratification of any treaty.

I confirm that the European Union Affairs Committee of the Riigikogu, which has a decisive role in European Union matters on behalf of the Riigikogu, has not changed its position.

Expressing my full support to your crucial work, I wish you and your colleagues at the WHO best of success in all the endeavours.

Yours sincerely,
Liisa-Ly Pakosta