Avaleht Seisukohad RIIK LASTERIKASTE RAHAKOTI KALLAL: lapse teenistus võetakse vanema käest tagasi

RIIK LASTERIKASTE RAHAKOTI KALLAL: lapse teenistus võetakse vanema käest tagasi

Suvi on käes ja lisaks pikale puhkusele ootab paljusid koolilapsi ees ka töötamine. Oma tööga teenitud raha on lapsele kindlasti kasuks. Riik mängib siin aga peredele vingerpussi – iga lapse teenitud euro võetakse maha vanema maksutagastusest.
Riik on seni lasterikkaid peresid toetanud täiendava maksuvabastusega ehk alates teisest lapsest saab vanem osa makstud tulumaksust tagasi. Arvesse võetakse kuni 17aastase lapse maksuvaba tulu, mis on 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest.
Paljudele vanematele on see kevadel laekuv lisaraha oluliseks ressursiks, mille eest saab kinni maksta näiteks lapse koolireisi, suvelaagri või osa perepuhkusestki. Vaesemates peredes küllap lapse ka lapse riided ja muud kallimad esemed.
Paraku paneb riik siin lasterikastele peredele jala taha – nimelt arvestatakse vanemale makstavast riiklikust toetusest lapse teenistus maha: vanema maksuvaba tulu väheneb lapse töötasu võrra. Seega võetakse lapse teenistus sisuliselt vanema käest tagasi. Nii saab riigi poolt premeeritud ainult vanem, kelle laps(ed) tööl ei käi.
Asjal on aga teinegi konks. „Selleks, et alaealine üldse tööle saaks minna, peab lapsevanem andma kirjaliku nõusoleku. Seega jääb vanema otsustada, kas ta on nõus väiksema maksutagastusega selle arvelt, et tema laps saaks tööl käia,“ selgitab riigikogu liige ja endine võrdõigusvolinik Liisa Pakosta. Mil määral see mõjutab laste töötamist, on teadmata. Majanduslikult halvemal järjel peredes, kus lapse suvine sissetulek ei ole ainult tema eralõbu, vaid hädavajalik panus pere eelarvesse, võib see soosida ka „mustalt” töötamist.
Riigikogu liige ja endine võrdõigusvolinik Liisa Pakosta: „See on laste suhtes ebaõiglane!“ (Martin Ahven)
Pingutust karistatakse tulu vähendamisega
Pakosta märgib, et see ei ole laste suhtes õiglane. „Ebaõiglus on siin selles, et alaealine saab tööle minna ainult siis, kui lapsevanem annab talle kirjaliku loa tööle minna. Kui aga lapsevanem sellise kirjaliku loa annab ja kui pere on paljulapseline ehk seal on vähemalt kaks last, siis kirjutab vanem luba andes alla ka sellele, et tema enda pangakontole laekub järgmisel aastal lapse töötasu võrra väiksem summa.”
Võrdõigusvolinik leiab, et Eestis kehtiv kord, kus kogu lapse töötasu arvestatakse pere sissetulekuks ja võetakse sellisena maha lapsevanema lapse eest saadavast tulumaksutagastusest, on vale nii töökasvatuslikult kui laste õiguste seisukohast.
Vale on see tema sõnul kahel põhjusel. „Esiteks on laps alaealisena täiesti sõltuv oma vanema allkirjast ainuüksi oma vanuse tõttu. Ja kui vanem arvab, et tal on tarvis järgmise aasta tulumaksutagastusest näiteks autoliisingut maksta, siis võibki laps vanema loast ilma jääda. Laps ise nimelt võib tahta oma teenitud raha eest ju hoopis jalgratta osta, eks ole.”
Teine, reaalsem põhjus on aga töökasvatuse mitteväärtustamine. „Lapsevanematena teame ju, et lapse tööl käimine on lisaks ka haridusprojekt,“ selgitab Pakosta. „Vanem peab alguses ikka juhendama, kontrollima, võib-olla lapsele tööks sobivad riided ostma, tasuma tema lõunasöökide eest töökohal jne. Ja et seda pingutust nüüd karistada kogu lapse töötasu ulatuses vanema tulu vähendamisega, pole väärtuskasvatuse vaates üldse õige.“
„Lastel on õigus teha soovi korral jõukohast tööd, et täiendada oma elulookirjeldust ning katsetada huvipakkuvaid ja sobivaid valdkondi edasi õppimiseks,” rõhutab ta.
Pole toetust, pole probleemi
Paradoksaalsel moel saab see mure 2025. aasta tulumaksutagastusega lahendatud, kuna siis enam laste eest tulumaksutagastust ei maksta. Nimelt võttis riigikogu juunis vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud seaduse, mille kohaselt kaovad mitmed maksusoodustused, muu hulgas täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral.
„Selleks ajaks tuleb Rahandusministeeriumil ära lahendada uued küsimused, näiteks kuidas täpsemalt hakkavad lapsed siis ise oma ülemakstud tulumaksu tagasi saama, tuludeklaratsioone esitama ja nii edasi,“ märgib Pakosta. „2023. aastal alaealiste poolt teenitu võrra saavad nende vanemad aga 2024. aastal vähem tulumaksutagastust.“
Maksuamet aga probleemi ei näe ning leiab, et lapserikkale perele kehtestatud täiendav maksuvaba tulu on lapse töötamise korral liiast. „Kindlasti ei ole lapse töötamine lapsevanemale karistuseks,“ ütleb maksu- ja tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse juhataja Tiina Normak. „Kui laps on saanud tulu, siis on tal endal õigus kasutada oma tulumaksu vabastust ehk rakendada maksuvaba tulu mahaarvamist oma sissetulekutele kogu aasta eest, st kuni 6000 eurot aastas.“
Normak selgitab, et selleks tuleb lapsel endal esitada tuludeklaratsioon. „Ehk kui laps ise juba maksustatavat tulu teenib ja talle kohaldub üldine maksvaba tulu, siis lapsevanem seda enam n-ö „topelt“ kasutada ei saa.“

ohtuleht.ee 20.07.2023 https://www.ohtuleht.ee/rahatarkus/1088968/riik-lasterikaste-rahakoti-kallal-lapse-teenistus-voetakse-vanema-kaest-tagasi