Avaleht Seisukohad Riigilõivu tõstmine tubakatoodetele – põhjendatud ja vajalik samm

Riigilõivu tõstmine tubakatoodetele – põhjendatud ja vajalik samm

Artikkel Delfis 30.05.24, väljavõtted minu tööst

Sotsiaalkomisjon otsustas toetada ettepanekut tõsta uue tubakatoote teate läbivaatamise tasu 5000 euroni. See otsus põhineb Euroopa Liidu tubakadirektiivil, mis võimaldab arvestada lõivu määramisel ka tubakatoodete tekitatud üldist kahju, mitte ainult ametnike töötunde. Komisjon rõhutas, et nikotiinil on tervist kahjustav mõju ning nikotiini tarvitamisest tingitud surmasid on lihtsam ära hoida. Lisaks on nikotiini tarvitamise sotsiaal-majanduslik kulu palju suurem kui terviseameti konkreetsete kontrollide kulud.

Eesti on noorte hulgas suurima veipijate hulgaga riik maailmas ning teisel kohal tubakatoodete tarvitamise kasvu poolest. Kuni eelnõu kolmanda lugemise lõpetamiseni oli Eesti ainuke Euroopa Liidu riik, kes ei olnud tubakatootjatelt lõive ega tasusid küsinud, kattes need kulud maksumaksja rahast tervisekulude arvelt.

Nikotiinist tekitatud kulu Eesti riigieelarvele on hinnanguliselt 90 kuni 225 miljonit eurot aastas, moodustades 6–15% kõikidest tervisekaitsekuludest. Viimaste uuringute kohaselt oli näiteks Philip Morrise käive üle 65 miljardi euro ning tubakatootjate kasumimarginaal on alates 55,3%. Samal ajal on tubakatoodete ja nikotiini tarvitamine kõige paremini ennetatav terviserisk.

Lisaks otsustati eelnõuga määrata riigilõivud ka nikotiinisisalduseta e-sigarettide ja nende täitepakendite turuletoomise, muutmise, avaldamise ja hoidmise eest. Need tooted, kuigi nikotiinivabad, on tervisele kahjulikud ja sageli suunatud lastele tarbimisharjumuse tekitamiseks. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling kinnitas, et tervist kahjustavad ka teised tubakatoodetes sisalduvad ained, mitte ainult nikotiin.

Sotsiaalkomisjon vaatab lõivu kehtestamist sotsiaal-majanduslikust ja tervishoiu vaatenurgast, pidades silmas, et tubakatooted suurendavad riigi tervishoiukulutusi. Eesti 200 fraktsiooni esindajana on minu jaoks oluline kaitsta rahva tervist ja vähendada tubakatoodete tekitatud kahju. Seetõttu on need muudatusettepanekud vajalikud ja õigustatud, et tagada tõhusamad ja tervist toetavad lõivud tubakatoodetele.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas toetada ettepanekut tõsta uue tubakatoote teate läbivaatamise tasu 5000 euroni. Selle muudatusettepaneku tegi praegu riigikogus lugemisel oleva tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu kohta Eesti 200 fraktsioon.

Sotsiaalkomisjon otsustas ettepanekut toetada ja selgitas ühist otsust sellega, et Euroopa Liidu tubakadirektiivi järgi võib lõivu suurust määrates lähtuda ka tubakatoodete tekitatud kahju suurusest üldisemalt. Komisjon lähtus asjaolust, et nikotiinil on tervist kahjustav mõju ning nikotiini tarvitamise sotsiaal-majanduslik kulu on palju suurem kui terviseametile usaldatud konkreetseid kontrolle puudutav kulu.

Nikotiinist tekitatud kulu Eesti riigieelarvele on hinnanguliselt 90 miljonit kuni 225 miljonit eurot. “Eesti tervisekuludest läheb nikotiini tehtud kahjude tasandamiseks hinnanguliselt 6–15% kõikidest tervisekaitsekuludest,” selgitas sotsiaalkomisjon oma ühist otsust.

Liisa Pakosta, kes esindas Eesti 200 fraktsiooni, tõi esile ka hiljutise OECD terviseraporti. “Eesti on noorte hulgas suurima veipijate hulgaga riik maailmas ja teisel kohal tubakatoodete tarvitamise kasvu poolest. Eesti 200 muudatusettepanekud lõpetasid olukorra, kus Eesti oli ainuke Euroopa Liidu riik, kes ei ole tubakatootjatelt lõive ega tasusid küsinud,” rääkis Pakosta.

Lisaks otsustati eelnõuga määrata riigilõivud ka nikotiinisisalduseta e-sigarettide ja nende täitepakendite turuletoomise eest. Pakosta selgitas, et need tooted turundatakse lastele tarbimisharjumuse tekitamiseks, kuigi kuumutatav vedelik on tervisele kahjulik. “Tervist kahjustavad on ka teised tubakatoodetes sisalduvad ained,” kinnitas sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juht Aive Telling.

Delfi.ee https://www.delfi.ee/artikkel/120296913/tervishoid-tubakatoodete-turuletoomise-riigiloiv-tostetakse-5000-euroni