Avaleht Seisukohad Riigikogu pressiteade EL uue kaitsetööstuse strateegia kuulamisest

Riigikogu pressiteade EL uue kaitsetööstuse strateegia kuulamisest

https://www.riigikogu.ee/pressiteated/euroopa-liidu-asjade-komisjon-et-et/elak-arutab-avalikul-istungil-euroopa-liidu-uut-kaitsetoostuse-strateegiat/

ELAK arutab avalikul istungil Euroopa Liidu uut kaitsetööstuse strateegiat (Järelvaatamine: https://www.youtube.com/watch?v=KPziTpI1lbU)


11.03.2024 / Pressiteated, Euroopa Liidu asjade komisjon
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon koguneb täna kell 13 avalikule istungile uue kaitsetööstuse strateegia aruteluks.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Liisa Pakosta sõnul on Eestil olnud väga oluline roll teiste liikmesriikide ja komisjoni nügimisel, et kaitsetööstus saaks vajaliku tähelepanu ja toe. Pakosta märkis, et ühine kaitsetööstuse rahastamine ja piirangute leevendamine on praeguses julgeolekuolukorras hädavajalik.

„Kogu senise ajaloo jooksul on Euroopa Liit rõhutanud oma rolli rahu hoidjana ja lükanud kaitsetööstust piinlikkustundega kuskile laua alla peitu. Lõpuks on aru saadud, et rahu jaoks on vaja nii raudset heidutust kui ka senisest palju rohkem Ukraina abistamist relvade ja tehnoloogiaga,“ lausus Pakosta. Ta rõhutas, et väga tähtis on seejuures saada rohkem selgust rahastusse, mis võib ka puudutada iga Euroopa Liidu kodanikku. „Väga olulised on ka uued töökohad ja kaitsetööstuse roll majanduse ning innovatsiooni arendamisel,” loodab Pakosta.

Esimehe sõnul soovivad Riigikogu liikmed saada ülevaate, mida tähendab Euroopa Liidu uus kaitsetööstuse strateegia Eesti jaoks, millised on strateegia mõjud Eesti julgeolekule, ning ühtlasi kuulda, milline seisukoht on strateegia osas Eesti kaitse- ja kosmosetööstusel.

Strateegias kirjeldatakse Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arendamise üksikasju ja kasutuspotentsiaali ning seatakse suund järgmiseks aastakümneks. Strateegias sätestatakse, et 2030. aastaks tuleb ühiselt hankida vähemalt 40 protsenti kaitsevarustusest. Eesmärgid on seatud ka selleks, et üha enam kaitseotstarbelisi hankeid jääks Euroopa Liitu.

Istungil avavad teemat Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela, kaitseminister Hanno Pevkur, Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuht Kalev Koidumäe ning Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed.

Avalik istung toimub algusega kell 13 Riigikogu konverentsisaalis ja seda saab jälgida veebiülekande vahendusel. Järele saab istungit vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.