Avaleht Seisukohad Õiguseksperdid nõuavad ministrilt seaduse tagasivõtmist

Õiguseksperdid nõuavad ministrilt seaduse tagasivõtmist

Konkurentsiseaduse muutmist on kritiseerinud nii õiguskantsler Ülle Madise kui ka riigikogu liige (Eesti 200) Liisa Pakosta. Kuid selle vastu on ka kõik ettevõtjad – tööandjate keskliidu juht Arto Aas ütles, et kui seadus sellisel kujul, nagu praegu plaanis, käiku läheb, on sellel üks tagajärg: «Paraku võib ennustada tulevikus pikale venivaid kohtuvaidlusi, sest mitmed uue menetlusviisi nüansid on veel läbi mõtlemata.» Teised on veelgi kriitilisemad. Seevastu justiitsministeerium leiab, et on oma otsust põhjalikult kaalunud.

Riigikogu liige Liisa Pakosta tõi aga välja, et tegelikult ei tulene enesesüüstamise nõue eurodirektiivist, vaid pärineb justiitsministeeriumi ametnikelt. Pakosta kriitikat peab ministeerium valeks. «Ilmselt viitab Pakosta direktiivi artiklis 8 sätestatud teabe nõudmise volitusele, mis nõuab, et liikmesriik tagaks menetlejale õiguse nõuda ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühenduselt, et nad esitaksid kindlaksmääratud ja mõistliku aja jooksul kogu konkurentsireeglite kohaldamiseks vajaliku teabe.

Jõks: on siis analüüs või ei ole?
Ka asjaolu, et seadusemuudatust põhjendab justiitsministeerium eurodirektiivist tuleneva nõudega, on Jõksi sõnul ekslik – nimelt jätab direktiiv siin liikmesriikidele vabad käed ja Jõksi sõnul ei kasuta Eestile kavandatavat varianti paljud riigid – enesesüüstamisest-haldustrahvist on vabad näiteks Taani, Malta ja Austria. «Liisa Pakosta on õigesti juhtinud tähelepanu, et Eesti peaks Euroopa Liidu õigust üle võtma tasakaalukalt, mitte hurraa-optimismiga. Seetõttu peaksime vältima õiguslikke lahendusi, mis Eesti õiguskorda ei sobi ning mille tulemusena Eestis haldussuva osakaal suureneb, põhiseaduse kaitsejõudu vähendatakse sihilikult ning vastupidiselt loodetule halveneb konkurentsiolukord,» rääkis Jõks.

Postimees 20.06.2023