Avaleht Seisukohad MURERAVI | Kas riik peaks aitama naised tasuvamatele töökohtadele? Kahe erakonna seisukohad erinevad teiste omadest märkimisväärselt

MURERAVI | Kas riik peaks aitama naised tasuvamatele töökohtadele? Kahe erakonna seisukohad erinevad teiste omadest märkimisväärselt

Laste saamine mõjutab naise palka märkimisväärselt
Eesti 200 näeb palgalõhe kaotamise võimalusi paljudes kohtades, kuid seda eelkõige sotsiaal-majanduslikust vaatest. Näiteks toovad nad esile vanemahüvitise, mis takistab naisi tasuvamatele ja kõrgematele töökohtadele asumast. Nende sõnul aitaks olukorda lahendada isa vanemahüvitiste pikendamine praeguselt kahelt kuult kuuele kuule ja ema vanemahüvitise pikendamine praeguselt sajalt päevalt samuti kuue kuuni, ülejäänud aeg jääb jagatavaks. „Hoolduskoormuse võrdsemat jagamist peetakse töö- ja pereelu ühitamise ning kvaliteetse lastehoiu kõrval ka üheks peamiseks abinõuks palgalõhe ületamisel,“ sõnas Liisa-Ly Pakosta.
Peale selle juhib Pakosta tähelepanu ka koolieelse lasteasutuse seaduse muutmisele. „Juhul kui pere ei saa lapsele sobivat lasteaia- või hoiukohta, siis kuni selle saamiseni tuleks tasuda lasehoiukulud omavalitsusel. See võimaldab naistel ka kokkulepitud ajal täiskoormusega tööle naasta, mitte jääda ebamääraselt ja tuleviku osas teadmatuses ootama, millal omavalitsuses mingi koht võiks vabaneda.“

arileht.delfi.ee 18.02.2023 https://arileht.delfi.ee/artikkel/120145378/mureravi-kas-riik-peaks-aitama-naised-tasuvamatele-tookohtadele-kahe-erakonna-seisukohad-erinevad-teiste-omadest-markimisvaarselt