Avaleht Seisukohad MURERAVI | Eestis napib töökäsi. Mida arvavad erakonnad välistööjõust? Kes näeb ühe lahendusena ukrainlasi?

MURERAVI | Eestis napib töökäsi. Mida arvavad erakonnad välistööjõust? Kes näeb ühe lahendusena ukrainlasi?

Eelmine aasta tõi kaasa keerulise olukorra tööturul, sest veebruaris alanud sõda jättis paljud inimesed tööta. Veidral kombel on aga paljudes sektorites endiselt töökäte puudus. Küsimuses, kas Eesti saab tööturu vajadused täidetud oma inimestega või tuleb palgata välistöölisi, jäävad erakonnad erimeelele.
Mureravi on Delfi Meedia toimetuste ühisprojekt, kus vaatame, kas ja kuidas erakonnad soovivad lahendada meie ees seisvaid muresid ja põletavamaid küsimusi. Kas ravi on olemas ja milline see on?
Eesti 200 esindaja Liisa Pakosta sõnul on erakond välistööjõu vastuvõtmisele avatud ja soosiv. ,,Eesti 200 seab välistööjõu sisse lubamise kriteeriumiks minimaalselt ühe ja poole kordse Eestis kehtestatud töötasu alammäära ja siin õppivatelt välisüliõpilastelt ootame samuti eesti keele õppimist, et nemadki saaksid panustada meie majandusse,” ütles Pakosta. Ta lisas, et Eesti 200 arvates tõuseb kõigi Eesti inimeste sissetulek, kui siia tulevad investeeringud ja targad töökohad. ,,Eestis on juba aastaid mitme töö tegemiseks töökäsi puudu,” sõnas Pakosta.
Kuid Pakosta rõhutab, et öeldu ei tähenda, et Eesti 200 arvates peaks kodakondsuse saamise tingimusi muutma või leebemaks tegema. ,,Rõhutan, et Eesti 200 ei soovi muuta midagi selles, kuidas Eesti kodakondsust saada, selleks tuleb ikkagi täita seniseid nõudeid – 8 aastat siin elamist, eesti keele oskus, lojaalsus Eestile, meie kultuuri ja maa tundmine,” lisas Pakosta.

arileht.delfi.ee 11.02.2023 https://arileht.delfi.ee/artikkel/120141342/mureravi-eestis-napib-tookasi-mida-arvavad-erakonnad-valistoojoust-kes-naeb-uhe-lahendusena-ukrainlasi