Avaleht Seisukohad LIISA PAKOSTA: Kriminaalmenetlus vajab analüüsi.

LIISA PAKOSTA: Kriminaalmenetlus vajab analüüsi.

LIISA PAKOSTA
riigikogu õiguskomisjoni liige (Eesti 200)

Kriminaalmenetlus vajab ilma kõhklusteta Eestis reformimist. Nii pikad menetlused kurnavad kõiki inimesi, nii ohvreid, süüdistatavaid kui ka riigi esindajaid. Lõputud võimalused protsessi venitada olid küll esiotsa mõeldud süüdistatava kaitseks, ent on tänaseks ületanud inimväärika õigusmõistmise piirid. Õigusriigi kaitseks tuleb läbi vaadata kaasaegsed võimalused kriminaalmenetluste kiirendamiseks selliselt, et süüdistatavate õigused oluliselt ei väheneks ja kahjukannatajad saaksid abi või ühiskondlik õiglustunne jalule seatud.
Eesti 200 seisab bürokraatia vähendamise eest ja kaasaegset kohtumenetlust on võimalik mõttetust bürokraatiast tublisti puhastada. Kohtutel peaks olema senisest suuremad võimalused ise otsustada kõige efektiivsema viisi üle lahendini jõudmiseks. Tehnilistes töödes vajame kohtutele appi tehisintellekti. Justiitsministeerium peab välja töötama õigusasjades tehisintellekti kasutamise laiema plaani ja arengukava. See kõik jätab inimestele – prokuröridele ja kohtunikele – rohkem aega tegeleda sisulise õigusmõistmise ning õigluse jaluleseadmisega.

Postimees  26.10.2023