Avaleht Seisukohad Perede vaesusriski vähendamisest – Küsitlus
Majandu

Perede vaesusriski vähendamisest – Küsitlus

Uuringufirma Praxis on jõudnud järeldusele, et kõige vaesemaid peresid ei aita mitte uued vajaduspõhised lastetoetused, vaid universaalse lastetoetuse kõrval peaks üle vaatama toimetulekutoetuste süsteemi. Mida teie perede vaesusriski vähendamiseks teeksite?

Liisa Pakosta (IRL)

Pole õiglane võtta vaevu toime tulevalt inimeselt aastas sadu eurosid maksuraha ja jagada seda siis toetustena tagasi. Raskustes perede lapsevanematele peavad olema soodsamad töötutoetused, laste heaoluks vajalikud tasuta teenused, päriselt tasuta üldharidus, otsene abi teenuste või esemetena sotsiaaltöötaja vahendusel, koduremondi või -laiendamise toetus alates kolmandast lapsest. Toidukorvi osa toimetulekutoetustest peaks olema seotud tegeliku elukalliduse tõusuga.

Monika Haukanõmm (Vabaerakond)

Oleme seisukohal, et toimetulekutoetus peab olema seotud nii elatusmiinimumiga kui ka elukalliduse tõusuga. Eesti riik panustab sotsiaalkaitsesse häbiväärselt vähe, oleme 15,4 protsendiga SKTst kahe viimase riigi hulgas ELis. Tulumaksumäära vähendamine 20 protsendini on põhimõtteline viga, mis ei võimalda perede vaesust vähendada. Perede vaesusriski vähendamiseks tõstame tulumaksuvaba miinimumi 500 euroni praeguse 154 euro asemel. Lastetoetused peavad olema indekseeritavad sarnaselt pensionitega.

Helmen Kütt (SDE)

Peredele tuleb pakkuda nii universaalseid rahalisi toetusi kui ka tagades teenuste, nagu lasteaiakohtade kättesaadavus. Sisse tuleb viia nutikas lapsetoetus, mis tagab igale lapsele 25 eurot kuus huvitegevuseks, tõstab esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni ning kindlustab igale kolme ja enamat last kasvatavale perekonnale 200 euro suuruse lasterikka pere toetuse. Puuduses perede toimetuleku parandamiseks on plaanis tõsta toimetulekutoetus tasemeni, mis oleks vähemalt võrdne elatusmiinimumiga (praegu 130 eurot).

Urmas Kruuse (Reformierakond)

Loomulikult toetame lastetoetuse tõusu, kuid oluliselt rohkem tahame panustada toetusele alates kolmandast lapsest, kus perede hakkamasaamine on kindlasti keerulisem kui ühe või kahe lapsega. Reformierakond soovib tõsta kolmanda ja enama alaealise lapse toetuse 300 eurole. Tulevikus peab toimetulekutoetus paremini arvestama ka üldise elukalliduse tõusuga.

Marika Tuus-Laul (Keskerakond)

Vaesusriskis peresid aitaksid pere leivateenija(te) kõrgemad palgad. Konkreetsemalt aga näeme ette lisarahastuse organisatsioonidele, mis tegelevad vaesusriskis peredega ning toimetulekutoetuse suurendamise (130 euroni esimese pereliikme puhul, iga järgmise puhul 104 euroni). Leiame, et toimetulekutoetuse maksmisel ei tohi tulude hulka arvestada riiklikke peretoetusi.

Mare Liiger (EKRE)

Senine sotsiaaltoetuste süsteem on valesti üles ehitatud – kõik ministeeriumid, haiglad ja omavalitsused nokitsevad omaette oma andmebaasides ja lähenevad inimesele kirvemeetodil, nagu tingühikule. Inimesed ja abivajajad on väga erinevad, mõnel on probleemiks tervis, puue, teisel väike sissetulek, kolmandal alkoholism või mängurlus. Vaja on ehitada üles sotsiaalsüsteem, mis seoks erineva info inimese probleemidest kokku ühte tarkvarasse, ja alles siis saame hakata pakkuma vajaduspõhiseid toetusi ning pakkuma erinevatele inimestele teenuseid ja toetusi, mida nad vajavad.

 

postimees.ee 27. jaanuar 2015