Avaleht Seisukohad Pensionisüsteemi muutmise võimalustest – Küsitlus

Pensionisüsteemi muutmise võimalustest – Küsitlus

Praegused palgakäärid – õdede, hooldajate, õpetajate ja lasteaiakasvatajate madalad palgad –tähendavad tulevikus ka pensionikääre. Nii võib praegune kõrgepalgaline IT-spetsialist saada viis korda kõrgemat pensioni kui praegune meditsiiniõde. Kas ja kuidas peaks pensionisüsteemi muutma, et seda ebavõrdsust veidigi vähendada?

Liisa Pakosta (IRL)

Senist sotsiaalmaksust tulenevat ebavõrdsust vähendavad IRLi ettepanekutest vanemapension, sotsiaalmaksu ülempiir (mis vähendab suuri pensione) ning kõrgem palk õpetajatel, õdedel, raamatukoguhoidjatel jt. Üksi elavate pensionäride jaoks näeme ette täiendused toimetulekutoetuse süsteemis ning kõik kuni 500 euro suurused pensionid oleks tulumaksust vabastatud, lisaks täiendav tulumaksuvabastus kuni 846 euro suuruse sissetuleku puhul. Sellest suuremat pensioni saavad inimesed maksaks tavapärast tulumaksu edasi.

Monika Haukanõmm (Vabaerakond)

Pensionisüsteem vajab tervikuna ülevaatamist, see on jätkusuutmatu ning ebaõiglane. Ebavõrdsust vähendab, kui kaotame ära pensionite tulumaksu (kuni 500 eurot), välja arvatud eripensionid, mille puhul jääb tulumaks alles. Kokkutõmbamist vajab eripensionite süsteem. Lisaks on vaja muuta pensioni arvutamise süsteemi – üks tööaasta peab andma koefitsiendi üks, mitte näiteks 0,3. Koefitsiendi muutmine loob eeldused, et ebavõrdsus väheneb.

Helmen Kütt (SDE)

Tõstes nelja aastaga sotsiaalpartneritega koostöös miinimumpalka, saame tagada, et tulevased pensionid on tasemel, mis võimaldavad pensionäridel oma pensioniga paremini toime tulla. Kõrgema miinimumpalga ja keskmise palga tõusu tulemusel laekuvad sotsiaalmaksud võimaldavad tõsta pensione juba ka praeguste pensionäride jaoks. Tulevasi pensionäre silmas pidades on oluline luua tööandjate sissemaksetel põhinev tööpension: tööandja saab teha sissemakseid töötaja vabatahtlikule pensionikontole madalama, 13-protsendilise sotsiaalmaksu määraga.

Urmas Kruuse (Reformierakond)

Selleks et sotsiaaltoetused oleksid suuremad, peavad sissetulekud kasvama. Majanduskasv, suurem palk, suuremad pensionid. Keskmine pension peaks olema tulumaksuvaba. Pensioniskeem on solidaarne. Ehkki üha enam sõltub pension tulevikus sellest, kui palju makstakse töötaja eest sotsiaalmaksu. Seega on ennekõike oluline, et õdede, hooldajate, õpetajate jt palgad võimaldaksid inimväärselt ära elada praegu ja tulevikus oleks pension äraelamist võimaldav.

Marika Tuus-Laul (Keskerakond)

Pensionisüsteemi tuleks kindlasti muuta, ja muuta nii, et miinimumi kuni keskmist palka saavate inimeste üks tööaasta hakkaks võrduma ühe pensionikindlustuse aastaga. Loomulikult jääb ikka vahe sisse, sest kõrgepalgaline inimene on suutnud end pensioniks paremini kindlustada, kuid tööaasta ja pensioniaasta võrdsustamine oleks esimene samm, et pensionäride olukorda tulevikus võrdsemaks muuta.

Mare Liiger (EKRE)

Siin on üks nutikas lahendus. Hetkel on nii, et tööandjal on mugavam, kasulikum, soodsam maksta väikest palka, sest sotsiaal- ja tööjõumaksud on siis väiksemad. Palgatõusule on seetõttu vastu nii ettevõtjad, omavalitsused kui ka riik. Vastavalt palgale koguneb ka riigipension. Kas seda muuta, on iseküsimus. Alustada tuleks siiski sotsiaalmaksude tõstmisest nii, et tööandja, kes maksab madalat palka, maksaks sama palju sotsiaalmaksu, kui ta maksab kõrge palgaga töötaja puhul. Pensionid koguneksid nii märksa ühtlasemalt.

 

postimees.ee 27. jaanuar 2015