Avaleht Seisukohad Kõne riigikogus: tubakatootjate hiigelkasumeid ei tohi maksta terviserahadest, lahendus

Kõne riigikogus: tubakatootjate hiigelkasumeid ei tohi maksta terviserahadest, lahendus

XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung
Teisipäev, 04.06.2024

Järele vaadatav: https://www.youtube.com/watch?v=WwiUmCIJo48&t=773s

“Suur tänu! Ka Eesti 200 fraktsioon toetab selle eelnõu vastuvõtmist ja lisaks mõistete korrastamisele tuleb siin ikkagi rõhutada seda, et selle eelnõu eesmärk on parandada inimeste ligipääsu perearstidele, arstiabile. Ja kindlasti ei kiida me kunagi üleliia Eesti perearste ja tervisekeskuseid. Perearstiteenus on Eestis üles ehitatud nii, et see on personaalset teenust pakkuv igale inimesele, just tema vajadusi arvestava lahenduse leidmine. Ja meil on hea meel, et siin areng edasi läheb. Aga sellel eelnõul on tõesti ka teine osa, millega Eesti 200 on menetluse käigus põhjalikult tegelenud, oma muudatusettepanekud esitanud ja täname kõiki Riigikogu erakondi, kes neid muudatusettepanekuid toetasid, nii et nad siin täna kolmanda lugemisega saavad loodetavasti kinnitatud.

Selgitan paari sõnaga veel, mis on see muutus, mida me täna Eesti Vabariigis teeme. Ja see muutus seisneb selles, et me oleme olnud ainukene Euroopa Liidu liikmesriik senimaani, kes ei ole kehtestanud lõivusid ega tasusid tubakatootjatele. Kõik teised riigid on seda teinud Euroopa Liidu õiguse alusel ja Euroopa Liidu õigus on lubanud nende lõivude ja tasude võtmist sellel põhjusel, et liikmesriikidele on pandud iseenesest täiesti asjalikud kohustused jälgida absoluutselt iga toote mõjusid tervisele, mõjusid eriti noorte tervisele. Paraku on nii, usun, et kõik kolleegid, kes on käinud Eesti koolides, siis õpetajad on need, kes meile kurdavad, et tunnid lõpevad ja toolide alt leiavad nad alatihti nikotiinipatju. On lapsevanemad, kes kurdavad, et nad leiavad juba algklasside laste pinalitest mänguasjadele sarnanevaid e-sigarette, mis on muidugi illegaalselt sisse toodud. See probleem on niivõrd suur, et sellele on tähelepanu juhtinud isegi OECD. Eesti on maailmas kõige suurema noorte veipimisega riik, Eesti on kõige suurema veipimise kasvuga riik maailmas. Ja loomulikult tuleb selles osas midagi ette võtta, et me jätkuvalt tervisevaldkonna kuludest ei maksaks kinni tubakatootjate hiigelkasumeid. Ja see olukord nüüd laheneb.

On üks asi veel, millele ma tahaksin siiski kallitele kolleegidele tähelepanu juhtida. Kui te süvenete tubakaseadusesse, siis tuletame ikka meelde, et me oleme loodetavasti head eeskujud Eesti rahvale. Tubakaseaduse § 30 räägib meile kohtadest, kus suitsetamine on piiratud, ja tuletan ka meelde, et suitsetamise alla käib ka e-sigareti kasutamine. Ehk kui me loeme seadust, mille me ise oleme kehtestanud, siis tohiks e‑sigarette Riigikogus kasutada üksnes suitsetamiseks ettenähtud ruumides. Kahjuks, kolleegid, me teame, et see niimoodi ei ole. Ja muidugi üleskutse on see, et näitame ikkagi noortele ja Eesti rahvale eeskuju ja järgime ise neid seadusi, mida me ise oleme kehtestanud.

Kõne lõpetuseks see, et täna saabus ühe tootja kiri, kus ta muretses, et need tasud … Vabandust, mitte tootja! Täna saabus ühe Eestisse müüja kiri, kus ta muretses, et need tasud ei ole proportsionaalsed. Kordame selle proportsionaalsuse siin veel üle. Riigilõivuseaduse § 4 lubab kehtestada Eestis kahel viisil riigilõive ja see teine viis on: võttes arvesse ka proportsionaalsuse arvestamisel sotsiaal-majanduslikke kulusid. Täpselt sama lubab ka Euroopa Liidu õigus. Nikotiini tekitatud tervisekahjud on kõige paremini, kõige lihtsamalt ärahoitavad tervisekahjud üldse. Mõju Eesti riigieelarvele tervisekuludest nikotiini tekitatavatel kahjudel on erinevate uuringute järgi 6–15% kõikidest tervisekuludest ja on täiesti proportsionaalne, et nikotiini maaletoojad nende kulude katmises kas või pisukese määral osalevad. Tänan tähelepanu eest!”