Avaleht Seisukohad Kelle oma on abieluvõrdsus?

Kelle oma on abieluvõrdsus?

ERR. Eesti vabariik korraldab perekonnaasju nii, nagu otsustab riigikogu, mitte kirik. Usuvabadus on aga üks põhiõigustest ja see tähendab, et kõigil kirikutel on õigus oma usutunnistuse järgi talitusi korraldada, sealhulgas abielusid registreerida, kirjutab riigikogu liige Liisa Pakosta.
Eesti ühiskonnas on käivitunud debatt, kas abiellumine on ilmalik või kiriklik toiming. Vastus sellele on lihtne: ilmalik, sest põhiseaduse § 40 alusel pole Eestis riigikirikut, ent samal ajal on igaüks vaba oma usutunnise järgi täitma usutalitusi, kui need ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.
Kirikutel üle maailma on samasooliste abielu küsimuses eri seisukohti, luterlased pigem toetavad ja katoliiklased mitte. Katoliiklikel kogudustel peab mõistagi säilima õigus mitte registreerida abielusid, mis on nende usutunnistusega vastuolus. Nii on täidetud põhiseaduse mõte, et riik otsustab ilmalike asjade üle ja kirik kiriklike asjade üle.
Usk ja armastus ei ole omavahel vastuolus. Abieluvõrdsus on riigi korraldada ja kirikud tulevad sellega kaasa nii palju, kui kirikud ise täiesti vabalt otsustavad. Aga kirikud ei saa otsustada kõikide koguduseväliste inimeste armastuse üle, seda voli pole enam kui sajand.

Lääne Elu 09.05.2023