Avaleht Seisukohad Ettekanne riigikogus käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) kolmandal lugemisel

Ettekanne riigikogus käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) kolmandal lugemisel

Summary

Liisa Pakosta rõhutas Riigikogus peetud kõnes, et Eesti on lahutamatu osa Euroopast ja Euroopa Liidust, lükates ümber väärarusaamu, nagu oleks EL midagi Eestist eraldiseisvat. Ta toonitas, et tugev Euroopa tagab Eesti julgeoleku ning et vaba konkurents ja kaupade liikumine on olnud Eesti jõukuse aluseks. Pakosta kritiseeris väiteid suveräänsuse kaotamisest ELis ja tõi välja, et ka EKRE ja selle eelkäija Rahvaliit on toetanud Euroopa Liidu asjade komisjonis olulisi otsuseid, sh vaenukõne vastast regulatsiooni, mis näitab, et Eesti osaleb võrdsena ELi otsustusprotsessides.

Aitäh! Eelmine (st Martin Helme) kõne nõudis oluliste faktivalede ümberlükkamist ja me ei pea seda sugugi õigeks, et EKRE külvab Eestis sellist arusaama, justkui Euroopa Liit oleks kuskil mujal ja meie kuskil mujal. Esimene faktiparandus: meie olemegi Euroopa. See ei ole kuskil eemal. See on meil siin, see ei ole kuskil meie vastas. Meie oleme Euroopa. Meie olemegi Euroopa Liit siin Eestis, see ei ole kuskil eemal. Meie oleme Euroopa Liit, see on siinsamas. Meile on kasulik olla Euroopas, mitte Venemaas, ja tugev Euroopa on meie julgeolekule üks kõige olulisemaid garantiisid. 

Teine väga oluline faktiparanduste plokk on selline. Meie Riigikogu siin arutab kõiki neid küsimusi mitu korda, mida me Euroopa Liidus esindame ja mis on Euroopa Liidus meie poliitika. Ka EKRE fraktsioon on Euroopa Liidu asjade komisjonis esindatud ja ka EKRE fraktsiooni eelkäija Rahvaliit on seal olnud esindatud. Siia saali ei jõua mitte ükski asi, mida me ei oleks varem läbi arutanud. Ja sellise kuvandi loomine, justkui kõik sajaks meile kuskilt võõrast kohast, on Eesti julgeolekule äärmiselt kahjulik ja Euroopa ühtsust lõhestav. 

Mis puudutab seda konkreetset eelnõu, siis tuleb üle rõhutada, et vabale konkurentsile üles ehitatud, vabale turule, vabale kaupade liikumisele üles ehitatud Euroopa on olnud meie rikkuse aluseks siin Eestis väga selgelt viimased 20 aastat. Seda on väga selgelt näha Eesti inimeste jõukuse ja heaolu kasvus. Ja on väga selgelt Eesti ettevõtjate huvides, et kolmandatest riikidest tulevate pakkide käibemaksu [regulatsioon] oleks selline, et Eesti enda ettevõtjatel oleks siinsamas võimalik võrdsetel tingimustel oma kaupu müüa ja perele leiba teenida. 

See vale jutt suveräänsuse kaotamisest ei kõlba mitte koera hänna allagi. Me teeme kõiki otsuseid Euroopa Liidus võrdsena teistega. 

Ja lõpetuseks vihakõne või vaenukõne näide. Ka seda arutas meie riigi parlament ja ka seda eelnõu toetasid kõik erakonnad, sealhulgas Isamaa. Näiteks Urmas Reinsalu ise viibis sellel Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil ja hääletas poolt. Eesti poolt sooviti veel laiemalt vaenukõne eest kaitsta ja EKRE eelkäija, kelle õigusjärglane EKRE on, ehk siis Rahvaliit samamoodi väga raevukalt ja selgelt toetas vaenukõne regulatsiooni sätestamist. Me ise teeme kõiki neid asju. Aga Eesti ettevõtjate jaoks on see eelnõu vajalik. Aitäh!