Avaleht Seisukohad Ebapedagoogiline võte

Ebapedagoogiline võte

Ilmselt küsiti mu käest mingi toona skandaalse loo kohta, kus koolis oli õpetaja lasknud õpilastel kaasõpilast arvustada. See ei lähe mitte, oli ja on minu seisukoht. Koolis ja peredes peaks hoopis julgustama rohkem üksteist kiitma, head sõna ütlema!

Kas peate õigeks üksteise arvustamist klassitöödes? // Eesti Päevaleht, 10. veebruar 1999, lk. 7.
https://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/1999/02/10/12.7