Avaleht Seisukohad Amet lubaks Kivi-Jüri muuseumi viia

Amet lubaks Kivi-Jüri muuseumi viia

Kärdla sissesõidul asuva punamonumendi nn Kivi-Jüri militaarmuuseumi teisaldamise vastu pole muinsuskaitseametil midagi.

Muinsuskaitseamet algatas menetluse, et arvata kultuurimälestiste nimekirjast välja 275 sõjahauda.
Ainsana kogu Eesti peale jääks kultuurimälestisena kaitse alla “Hiiumaa kaitselahingute kangelastele 1941” püstitatud monument, mida hiidlased kutsuvad Kivi-Jüriks.
“Kivi-Jüri on seejärel üle terve Eestimaa ainukene nõukogude okupatsiooniga otseselt seonduv riikliku tähtsusega kultuurimälestis, mis meil kultuurimälestiste registrisse alles jääb,” ütles Hiiumaal käinud muinsuskaitseameti peadirektor Liisa-Ly Pakosta teisipäeval.
“Alles jääb see sellepärast, et praeguse eelnõuga võtame me registrist maha kõik sõjahauad. Kontrollisime rida realt üle need mälestised, mis on ühtlasi ka sõjahaudade registris ja selle Kivi-Jüriga ei ole ükski sõjahaud seotud. See lihtsalt ei ole sõjahaudade nimekirjas.”

Võib teisaldada küll
Pakosta sõnul näeb praegu menetluses olev eelnõu ette sõjahaudadelt topeltkaitse mahavõtmist; ka on sõjahaudade kaitse tegelikult kangem kui muinsuskaitse, viitas Pakosta.
“Nüüd siis tekkib üleeestiline fenomen, et Kivi- Jüri on ainuke, mis jääb, kui nüüd ei tee keegi ettepanekut see kultuurimälestiste nimekirjast maha võtta,” nentis peadirektor.
Muinsuskaitseseaduse järgi on igaühel õigus teha ettepanekuid, kas mõne asja kaitse alla võtmiseks või kaitse mahavõtmiseks. Antud eelnõusse sai ettepanekuid teha 27. juulini.
Täna, 29. juulil koguneb muinsuskaitsenõukogu, kus eelnõu arutatakse. Eelnõu järgi võtab amet muinsuskaitse topeltpiirangud maha kuuelt Hiiumaa sõjahaualt.
Pakosta ütles, et samas on muinsuskaitseamet olnud juba varasemalt seisukohal, et kui keegi soovib nn Kivi-Jüri ära viia näiteks militaarmuuseumi, siis mingit takistust selleks ei tehta, peaasi, et kuju ei lõhutaks. “Kui see läheb muuseumikogusse, siis tekkib sel topeltkaitse juba museaalina ja siis see läheb ikkagi riikliku tähtsusega kultuuripärandi nimekirjast maha,” lisas Pakosta.

Hiiu Leht 29.07.2022