Avaleht Seisukohad Absurdi tipp: tööandja keelab emal lapsega tööajast arstil käia, kuid teistel trennis käia lubab

Absurdi tipp: tööandja keelab emal lapsega tööajast arstil käia, kuid teistel trennis käia lubab

Töö- ja pereelu ühitamist puudutavad kaebused on tema töös kõige sagedamad, kinnitab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta.
„Lapsevanemad, kes meiega ühendust võtavad, küsivad enamasti nõu ja otsivad lahendust. Üliharva soovitakse diskrimineerimiskahtluse tuvastamist,“ räägib Pakosta.
Soolise võrdõiguslikkuse seadus paneb tööandjale kohustuse edendada töö- ja pereelu ühitamist vastavalt töötaja vajadustele. „Tööandja peab pakkuma vajalikku abi mõistlikul määral selleks, et lapsevanem saaks täita nii perekonnaseaduses toodud kohustusi kui ka tööalaseid kohustusi.“
Kõikidel töötajatel peaks olema teada, kuidas oma vajadustest teada anda, vaata toetav.ee.
„Tööandjatel on tegelikult paindlikkuse võimalusi küll, asi on suhtumises. Meenub tööandja, kes keelas emal lapsega tööajal arstil käia, aga samas lubas tööajast trenni teha organisatsiooni esindusmeeskonna liikmetel…“ toob Pakosta näite. „Koroonaaeg tõestas, kui paindlikud oskame tegelikult olla, kui vaja.“
Tüüpilisi kaebusi:
1. Ema tuleb lapsehoolduspuhkuselt ja avastab, et tema töötingimused on halvenenud. Näiteks on olnud ettevõttes üldine palgatõus, millest tema on kõrvale jäetud.
„Töötingimused lapsehoolduspuhkuse ajal ei tohi halveneda – kui need pole mingil põhjusel kõikidel töötajatel ühtemoodi halvenenud. Üldist palgatõusu tuleb rakendada kõigile.“
2. Väikese lapse või haigestunud pereliikme tõttu soovib töötaja tähtajaliselt, lühemaks perioodiks, minna üle osalisele tööajale või teha kaugtööd. Tööandja keeldub ja hoopis süüdistab töötajat, et ta ei hooli ettevõtte käekäigust jms.
„Tööandja võib keelduda sellistest ümberkorraldusest ainult väga kaalukatel põhjustel ja peab neid ka töötajale selgitama, pakkudes alternatiive. Töötaja halvustamine selle pärast, et ta taotles töö- ja pereelu ühitamist, on diskrimineerimine ja keelatud.“
3. Ema on olnud haige lapsega korduvalt kodus hoolduslehel ja ülemus teeb talle ettepaneku, et lahkugu töölt, sest kolleegid pole rahul, et peavad tema töö ära tegema.
„Tegelikult peab ikka ülemus töö nii ümber korraldama, et teistel töötajatel rahulolematust ei tekiks. Rahulolematuse väljendamine töötajale, kes on olnud haigete lastega kodus, on kolleegide poolne diskrimineerimine.“
Loe ka: Emapuhkuselt tööleminek tõmbab viimseni pingule ülemuse, kolleegide ja ema närvid. „Tahaksin ebamugavusest maa alla vajuda“

12.05.2022 https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120005157/absurdi-tipp-tooandja-keelab-emal-lapsega-tooajast-arstil-kaia-kuid-teistel-trennis-kaia-lubab