Rahvus – see on rikkus ja jõud. Igal inimesel on võõrandamatu õigus olla uhke oma rahvuse üle. Viimase rahvaloenduse andmetel elab Eestis 192 rahvuse esindajaid.

Kutsume üles kõiki, keda mistahes põhjusel rahvuse tunnusel diskrimineeritakse, pöörduda nõu ja abi saamiseks võrdõigusvoliniku poole.

 

Rahvuse tunnusel diskrimineerimise juhtumitest rääkiv raamat on ilmunud nii inglise kui vene keeles.

Inglise keeles – loe siit

Vene keeles – loe siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.

rahvuse_tunnus_inglises rahvuse_tunnus_vene

Kas oled juba vaadanud? Veebiportaal “Hea tööandja” on igapäevane abiline kõikidele tööandjatele ja töötajatele, et koos häid tulemusi teha. Asjalikud nõuanded võrdse kohtlemise, värbamise ja töötasu maksmise ning edutamise kohta. Eraldi on välja toodud lapsevanemaid ja erivajadustega töötajaid kaitsvad paragrahvid. Samuti saab tuge selles, kuidas vältida ebavõrdset kohtlemist töösuhte lõpetamisel, kuidas käituda ahistamisjuhtumite korral ning kuidas lahendada diskrimineerimisvaidlusi. “Hea tööandja teejuht” on saadaval ka trükise kujul. Trükiste tellimiseks kirjuta liisa.pakosta@svv.ee.

Trükis ja veebileht on tehtud Norra riigi toel:http://heatooandja.vordoigusvolinik.ee/

Trükise leiad siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.

Inimlik on tunda ennast vajaliku ja väärtuslikuna. Olgu töö lihtne või keeruline, iga töö on tähtis ja iga töötegija väärtuslik. Väärt tagasiside aitab saada paremaks inimeseks ja töötajaks. Kõigil, ka kõige hoolsamatel, tuleb ette eksimusi. Olgu tegu enda või kolleegi eksitusega, saab olukorda rahumeelselt ja parimal moel lahendada.

See raamatuke tahab aidata nii inimest, kes tunneb, et talle on liiga tehtud kui ka inimesi, kes tahavad aidata oma töökaaslast.

Loe siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.

Eestis on erivajadustega inimeste toetamiseks ja jõustamiseks veel väga palju vaja ära teha. Meil on palju edukaid ja õnnelikke inimesi, kes on olnud rauast tugevamad ja tulest võimsamad ning suutnud tänu sellele ennast jõukohaselt teostada.

Volinikuna töötan selle nimel, et kui inimene tahab ja suudab õppida või töötada, aga teda takistavad temast endast mitte olenevad asjaolud, siis need takistused tuleb kõrvaldada. Õiguste ja õigluse
mõistmine ning tundmine aitab kaasa sellele, et iga maailma kõige väärtuslikum inimene saaks vajalikku abi, et tunda ennast täisväärtusliku ja õigustatult väga vajaliku ühiskonnaliikmena.

Loe siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.

Miks me räägime vanusest?
Vanus on ainult number. Ometi võib juhtuda, et näiteks tööle kandideerides hakkab see number oma elu elama, täiesti sõltumatult kandideerija oskustest ja võimetest. Keegi meist ei saa oma sünniaastat valida, küll aga saame olla loomingulised, töökad ja hakkajad, teisi inimesi austavad ning õppimishuvilised igas vanuses.

Selles trükises selgitab pika õiguskantsleri kogemusega Indrek Teder teie õigusi, mis ei sõltu ja ei tohi sõltuda sünniaastanumbrist.

Loe siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.