Rahvus – see on rikkus ja jõud. Igal inimesel on võõrandamatu õigus olla uhke oma rahvuse üle. Viimase rahvaloenduse andmetel elab Eestis 192 rahvuse esindajaid.

Kutsume üles kõiki, keda mistahes põhjusel rahvuse tunnusel diskrimineeritakse, pöörduda nõu ja abi saamiseks võrdõigusvoliniku poole.

 

Rahvuse tunnusel diskrimineerimise juhtumitest rääkiv raamat on ilmunud nii inglise kui vene keeles.

Inglise keeles – loe siit

Vene keeles – loe siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.

rahvuse_tunnus_inglises rahvuse_tunnus_vene

RK sotsiaalkomisjoni avalik istung

Uuringufirma Praxis on jõudnud järeldusele, et kõige vaesemaid peresid ei aita mitte uued vajaduspõhised lastetoetused, vaid universaalse lastetoetuse kõrval peaks üle vaatama toimetulekutoetuste süsteemi. Mida teie perede vaesusriski vähendamiseks teeksite?

Loe edasi »

Liisa Pakosta foto

Praegused palgakäärid – õdede, hooldajate, õpetajate ja lasteaiakasvatajate madalad palgad –tähendavad tulevikus ka pensionikääre. Nii võib praegune kõrgepalgaline IT-spetsialist saada viis korda kõrgemat pensioni kui praegune meditsiiniõde. Kas ja kuidas peaks pensionisüsteemi muutma, et seda ebavõrdsust veidigi vähendada?

Loe edasi »

RK sotsiaalkomisjoni avalik istung

Reformierakonna väide, nagu koormaks ausaid maksumaksjaid üksikvanemate ja laste heaks mõeldud elatisraha fond, on asjakohatu ja sügavalt ebaviisakas.

Vaidlus Reformierakonnaga laste elatisraha fondi üle on vaidlus suurema küsimuse üle: kas lapse aitamine ning turvaliselt üles kasvanud lapsed on meie kõigi ühine huvi või on tegemist mingi üksikvanema isikliku toimetulematusega, Loe edasi »

KUIDAS LÄKS? Sugugi mitte kõik riigikogulased ei soovi möödunud aasta tegemisi hinnata.

Liisa Pakosta: “Mõlemalt poolt, see on tegelikult nii õudne, kohe väga õudne.”

Riigikogus arutati eile taas kooseluseadust, ent kaugele ei jõutud. Samal ajal on ühiskond kärisenud – pooldajad vihkavad vastaseid, ja vastupidi. Riigikogulane Liisa Pakosta (IRL) leiab, et praegu peetakse vaid vihakõnesid, sotsid aga arvavad, et parem on rääkida kui vaikselt teemat ignoreerida.

Loe edasi »