Eestis on erivajadustega inimeste toetamiseks ja jõustamiseks veel väga palju vaja ära teha. Meil on palju edukaid ja õnnelikke inimesi, kes on olnud rauast tugevamad ja tulest võimsamad ning suutnud tänu sellele ennast jõukohaselt teostada.

Volinikuna töötan selle nimel, et kui inimene tahab ja suudab õppida või töötada, aga teda takistavad temast endast mitte olenevad asjaolud, siis need takistused tuleb kõrvaldada. Õiguste ja õigluse
mõistmine ning tundmine aitab kaasa sellele, et iga maailma kõige väärtuslikum inimene saaks vajalikku abi, et tunda ennast täisväärtusliku ja õigustatult väga vajaliku ühiskonnaliikmena.

Loe siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.

Miks me räägime vanusest?
Vanus on ainult number. Ometi võib juhtuda, et näiteks tööle kandideerides hakkab see number oma elu elama, täiesti sõltumatult kandideerija oskustest ja võimetest. Keegi meist ei saa oma sünniaastat valida, küll aga saame olla loomingulised, töökad ja hakkajad, teisi inimesi austavad ning õppimishuvilised igas vanuses.

Selles trükises selgitab pika õiguskantsleri kogemusega Indrek Teder teie õigusi, mis ei sõltu ja ei tohi sõltuda sünniaastanumbrist.

Loe siit

 

Igaühel on õigus olla tema ise! Nii muutub võrdsemaks kogu ühiskond.